Subscribe
RSS
Archive
January February (1) March (1) April May June July August September October November December (1)
January February March April May June July (1) August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December

Welcome to JUO Photo´s blog site.

On this site I will tell you about my photography and my astronomy observations.

Please comment if you like.

Norrland Star Party 2017

July 14, 2017
Nu närmar sig Norrland Star Party 2017 (NSP 17). Det är tionde träffen i rad. JUBILEUM alltså. Vi träffas i närheten av Luleå helgen 22-24/9. Det är samtidigt som Astro...
Read the Full Post »

Höstens verksamhet i Gussöobservatoriet

December 05, 2016
Under tidiga hösten hade vi flera bra norrskensnätter. Det blev många bilder tagna, inte från själva observatoriet men från dess omgivningar. De flesta från Furufjärden o...
Read the Full Post »

Våren närmar sig

March 15, 2016
Nu närmar sig våren. Dagarna blir längre och nätterna kortare. Bra för det allmänna välbefinnandet och foto i naturen, men förödande för astrofotograferingen. Allt färre...
Read the Full Post »

First blog post

February 27, 2016
Today I take up a new blog, here on my Zenfolio site. It will mainly be short notices related to my photography. Some will be in English and some in Swedish. You are of...
Read the Full Post »